ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Εμπιστοσύνη καινούργιων πελατών

Αναγνώριση των προϊόντων και υπηρεσιών σας στην πολωνική αγορά

Αυξημένες πωλήσεις και περισσότερα κέρδη

Μετάφραση από τα Αγγλικά και Ελληνικά στα Πολωνικά

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επωφελούνται από τις υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων στην πολωνική γλώσσα. Αναλαμβάνω μεταφράσεις από τα Αγγλικά και Ελληνικά στα Πολωνικά και από τα Πολωνικά στα Ελληνικά. Τι μπορώ να μεταφράσω; Ιστοσελίδες, άρθρα, παρουσιάσεις, φυλλάδια, καταλόγους, εγχειριδίων χρήσεων, διαφημιστικά κείμενα κλπ. Ειδικεύομαι στις τουριστικές και εμπορικές μεταφράσεις.

Η υπόσχεσή μου: Κείμενά στην πολωνική γλώσσα που διαβάζονται σαν πρωτότυπα.

Μάρκετινγκ περιεχομένου ή αλλιώς Content marketing

Ως επιχειρηματίας γνωρίζετε ότι δεν αρκεί να έχετε ένα καλό προϊόν για να το πουλήσετε. Χρειάζεστε μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ για να το προωθήσετε στους πιθανούς πελάτες είτε στην Ελλάδα, είτε στην Πολωνία. Μπορώ να σας βοηθήσω στην δημιουργία περιεχομένου όπως άρθρα, ebooks, δελτία τύπου, white papers, παρουσιάσεις κλπ. που απαντάνε στις ανάγκες των Πολωνών καταναλωτών.  

Το όφελός σας: Θετική εικόνα της επιχείρησής σας στην Πολωνία.