Μάρκετινγκ περιεχομένου ή αλλιώς Content marketing

Ως επιχειρηματίας γνωρίζετε ότι δεν αρκεί να έχετε ένα καλό προϊόν για να το πουλήσετε. Χρειάζεστε μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ για να το προωθήσετε στους πιθανούς πελάτες είτε στην Ελλάδα, είτε στην Πολωνία. Μπορώ να σας βοηθήσω στην δημιουργία περιεχομένου όπως άρθρα, ebooks, δελτία τύπου, white papers, παρουσιάσεις κλπ. που απαντάνε στις ανάγκες των Πολωνών καταναλωτών.  

Το όφελός σας: Θετική εικόνα της επιχείρησής σας στην Πολωνία.