Μετάφραση από τα Αγγλικά και Ελληνικά στα Πολωνικά

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επωφελούνται από τις υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων στην πολωνική γλώσσα. Αναλαμβάνω μεταφράσεις από τα Αγγλικά και Ελληνικά στα Πολωνικά και από τα Πολωνικά στα Ελληνικά. Τι μπορώ να μεταφράσω; Ιστοσελίδες, άρθρα, παρουσιάσεις, φυλλάδια, καταλόγους, εγχειριδίων χρήσεων, διαφημιστικά κείμενα κλπ. Ειδικεύομαι στις τουριστικές και εμπορικές μεταφράσεις.

Η υπόσχεσή μου: Κείμενά στην πολωνική γλώσσα που διαβάζονται σαν πρωτότυπα.