Γιατί το Google translate μπορεί να βλάψει την επιχείρησή σας;

Ο πιο εύκολος τρόπος να προσεγγίσετε καινούργιους πελάτες στο εξωτερικό, είναι να τους μιλήσετε σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν. Με αυτόν τον τρόπο οι πιθανοί πελάτες θα μπορέσουν να διαβάσουν την σελίδα σας στην γλώσσα τους και να κατανοήσουν τις πληροφορίες που θέλετε να τους μεταφέρετε.   Πώς να μεταφράσετε όμως τα κείμενά σας χωρίς […]